[Raykit artist] No Tittle

Summary: No couple here. Just two funny stories.
Source: http://raykit.tumblr.com/tagged/mydoujin

1. Zoro and Law lost.
2. Luffy goes out with Law and Sabo doesn’t like it.

Hàng mới, artist không đề tên nên mị cũng chả biết nên đặt là cái chi chi. 😐
Truyện 1: Law chỉ đơn thuân là 1 người vô tội 😭
Truyện 2: Law là kẻ tội đồ chia rẽ tình anh em nhà người ta. =)))

Advertisements

Continue reading “[Raykit artist] No Tittle”

[海 artist][Sanji & Luffy] Regret

Artist: 海
Source: Pixiv id=27074359
To the artist: Thank you for letting me translate your artworks and share them.

Continue reading “[海 artist][Sanji & Luffy] Regret”